۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

كلافِ رنگي

سرد كه مي شود

شالگردني مي بافم

با رنگ هاي گرم

از آرزوهاي دور و درازم

بعد

مي نشينم پشتِ پنجره

تا هر قدر كه خواست

برف ببارد

16/9/88


- شده هيچ وقت صداي خونِ خودتو بشنوي؟ فكر كنم يه بار شنيدم.

- 16 آذره، مواظبِ خودتون باشيد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

توهم مواظب خودت باش بافنده ي نقاش