۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

که نی رنگ زمین دارد نه رنگ آسمان اینک*


آن بیرون دارد اتفاق هایی می افتد

دریاچه ها خشک می شوند

درختان قطع

حیوان ها منقرض

و آدم ها به بهانه های مختلف می میرند

آن بیرون خیلی چیزها واقعی ست

آنقدر که به حقیقت خنده هایم شک می کنم.

27 مرداد 90

*مولانا

۱ نظر:

درخت ابدی گفت...

آخرالزمانی بود.
شعر خوبی بود.