۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

این جا محدوده ی من است


لغزیدن ِ شعاع های کشیده ی نور

بر دایره هایی که دنیایمان را تشکیل می دهند

از بیشتر ِ این حباب ها

فریاد ِ " این جا محدود ه ی من است"

به گوش می رسد

بعضی وقت ها مرگ

ترکیدن ِ این حباب هاست

مکانی که از دستت می رود.

19 آذر 90

۱ نظر:

iliya گفت...

حسی مبهم و گیج کننده...... بعضی وقت ها مرگ، ترکیدن این حباب هاست