۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

با من چه کنم؟


بلیط در دست

روبروی نگاهت ایستاده بودم

مسافران با چمدان هایشان

از تنم می گذشتند

و من نمی دانستم این قلب ِ غمگین را

چه کسی درون ِ سینه ام

جا گذاشته است.


 شهریور 91


- با نداشتنت، با دوریت، با خاطراتت، با خواستنت، با تردید، با عشق با همه چیز با هیچ چیز چه کنم؟۱ نظر:

ناشناس گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.