۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه

پس گرفتن کارت دعوت

پ.نِ جا مانده از پیام قبل، به ترتیب حروفِ الفبا:

الهام، مرضیه و نسرین شما از استثناهای من هستید لذا به این مهمانی دعوت نخواهید شد. از مالیدنِ صابون به شکمتان جدا خوداری فرمایید.

امضای برابر با اصل
میزبان

۳ نظر:

احسان بایگی گفت...

سلام-ممنون سرزدی-
لینکت کردم-راستی بیا نظرتو راجع به آهنگ وب وتغییرات وب بگو
درضمن نظرگذاشتن تووبت اذیت داره.

نسرين گفت...

آخي ي ي ي ي ي خيالم راحت شد.

الهام گفت...

عمرا من که میام