۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

چه نامی بگذارم خوب است؟


فایده ی گرگ ها چیست

فایده ی خرس ها

کفتارها و گراز های وحشی

بیشتر حیوانات یا باید

گربه می شدند یا سگ

تا بشود نامی رویشان گذاشت و

روبانی به موهایشان زد

بقیه هم گاو می شدند و گوسفند

تا سفره هایی بیندازیم از این سر تا آن سر

حالا اگر خواستید چند تایی پروانه ول کنید

برای دیوار و تابلو هایی کوچک.

هیچ نظری موجود نیست: