۱۳۹۲ تیر ۱۸, سه‌شنبه

می خواهم بروم


درخت ِ کوچک

به خاک گفت

پرنده ام که بزرگ شد

پرنده ام که آسمانش را پیدا کرد

ریشه هایم را ببخش به ساقه هایم

می خواهم کمی راه بروم

می خواهم بروم


فروردین یا اردی بهشت 92 بود

هیچ نظری موجود نیست: