۱۳۹۲ تیر ۲۴, دوشنبه


پایم فرو می رود در اشیا

در تخت

در صندلی

در گل های قالی

این ها مرا نگاه داشته اند و

هر چه بیشتر می شوند

گریختن سخت تر

هیچ نظری موجود نیست: