۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

قوانين خوابگاهي


1- هستند كساني كه با كلماتشان آدم را فرسوده مي كنند.
از اين آدم ها فاصله بگير جانم.

۱ نظر:

سميرا گفت...

كاملا موافقم