۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

چند گریختم نشد، سایه ی من ز من جدا*


این روزها شعرهایم را

بر مانیتورهای خاموش می نویسم

بر پیام هایی که send نمی شوند

این روزها

بدونِ کلمات فکر می کنم

و وقتی صدایم می زنی

یادم نیست

که چه می خواستم بگویم.

9 مرداد 89

*مولانا