۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه


تنها چیزی که از تو ماند برایم

صدایت بود

که آن هم وقتی هنگ کرد

دیگر بالا نیامد.


30 شهریور 89

هیچ نظری موجود نیست: