۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه


از روزهای آخرِ خانه

چه چیزی می توان برداشت

که در ایست های بازرسی

از دست نداد.


2 مهر 89

هیچ نظری موجود نیست: