۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه

براي پوكي استخوان مفيد است!


ربطي ندارد به من

چه كسي شعرم را مي خواند

چه كسي نه

حوصله مي خواهد پي خواننده گشتن

ترجيح مي دهم يك گوشه

با يك كتاب و يك ليوانِ شير

تنهاي تنها بمانم.

هیچ نظری موجود نیست: