۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

این جا ایران است!


وقتی سوار بر هواپیمایی

یا راه های زمینی را انتخاب کرده ایی

یا اصلا دل به دریا زده ایی

نمی دانم چگونه

چطور

اما قَسمَت می دهم

مواظب خودت باش!


9 بهمن 89