۱۳۹۱ دی ۱۵, جمعه

بعدا نام گذاری می کنمدروغ می کارند

فرشته های دورو

و از درخت ِ انار

قلب ِ پاره آویز است.


دی91 


- بعدا پی نوشت می گذارم.

هیچ نظری موجود نیست: