۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه

بعدا نام گذاری می شود


بدل شده ام به برگ
 
برای تنفس
 
به شاخه
 
برای پرنده
 
به ریشه
 
برای تخیل
 
بدل شده ام به آتش، به آب
 
به خاک، به خاکستر هم بدل خواهم شد.
 
دی 91 
 
 
- شاید پی نوشت هم اضافه شود
 

هیچ نظری موجود نیست: