۱۳۹۲ دی ۲۹, یکشنبه


میان پروانه ها
ملخی با یک پا می جهید
میان پرستو ها
زنبوری با نیشِ کوچک ِ ساده اش
میان جنگل
باد گم شده بود
و به هر شاخه ایی می خورد
روی دیوار نقاشی شده بود
میان حافظه ی این سرزمین
من های زیادیست
که فراموش شده است و
فراموش هم خواهد شد.


- می خواهم برایت بنویسم اما روبروی خودم می ایستم 

هیچ نظری موجود نیست: