۱۳۹۲ بهمن ۱, سه‌شنبه


فردا چه اتفاقی خواهد افتاد

فردا چه اتفاقی خواهد افتاد

عنکبوتی زمزه کنان

تارهایش را روبروی حادثه ها می بافت.- ربط پیدا کرد این شعر با منی که منتظر یک فرداهایی، لحظه هایی، هر چند اشتباه هستم. یک هفته گذشت، بهتر نبود به جای امیدواری به پذیرفتن فکر می کردم؟ 

- خاکستری شَم؟

هیچ نظری موجود نیست: