۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه


دست می دهیم با هم

در انتهای مسیر

خاموشیم

چرا که هیچ چیز بدرقه امان نمی کند

جز خاطراتی

که گذاشته ایم در کوله بارِ هم.


31 مرداد 89

۲ نظر:

ایمان عابدین گفت...

گاهی هم این طوری است دیگر...

شاد باشی
حق نگه دار

درخت ابدی گفت...

:)