۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

برای سیل زدگانِ سرزمین پاکستان


سیلاب هم که شود

ریشه های تو آنقدر قویست

که شاخه هایت را در آسمان نگاه می دارد

گیریم تمامِ برگ هایت را با خود ببرد

درختِ پاکستانیم!


1 مرداد 89

۱ نظر:

درخت ابدی گفت...

شاخه های تنهای پاکستان زیر آسمان طالبان.
از ما بدبخت ترند.